Nákupní košík je prázdný.

Úvodní stránka » Společnost » Projekty ve spolupráci s EU

Projekty ve spolupráci s EU

Areál firmy Baltaxia a. s. - Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

 • Předkladatel projektu: Baltaxia a. s.
 • Výzva: 5. kolo výzvy 1. dubna - 30. května 2008
 • Dotační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
 • Prioritní osa: 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
 • Oblast podpory: 4. 1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
 • Schválení projektu: 22. září 2008
 • Místo realizace projektu: obec Příšovice, Liberecký kraj

Smyslem realizace projektu je revitalizace brownfields, skladové haly v obci Příšovice, kterou má firma Baltaxia a. s. ve svém vlastnictví. Obnovou této haly bude moci firma ke své podnikatelské činnosti využívat vlastních skladových prostor a dosáhne tak úspory na neustále se zvyšujících podnájmech, které si stanovují smluvními podmínkami jiné firmy, u kterých v současné době uplatňuje Baltaxia a.s. outsourcing v podobě skladování produktů se kterými obchoduje. Dalším efektem, který z investice vyplyne, je i vhodnější lokalizace skladovacího objektu. Sklad se nachází na významné dopravní cestě při silnici I. Třídy - R10 mezi Prahou a Libercem a umožní tak snazší dopravní distribuci. Významným celospolečenským přínosem je i příspěvek firmy v oblasti trhu práce, kdy cílem managementu firmy je vytvoření 5-ti nových pracovních míst v souvislosti s úspěšným realizováním projektu.

 • Termín zahájení projektu: listopad 2008
 • Termín ukončení projektu: leden 2011
 • Způsobilé výdaje projektu: 18.214.362 Kč
 • Nezpůsobilé výdaje projektu: 4. 340.479 Kč
 • Dle regionální investiční mapy může podpora malého podniku činit 60 % celkových způsobilých výdajů tj. 10.928.617 Kč

 

Loga EU

Harmonogram projektu:

 1. Zadávací řízení (jednotlivá výběrová řízení, dle projektové dokumentace)
  začátek aktivity: prosinec 2008 konec aktivity: únor 2009
 2. Fyzické zahájení projektu (stavební práce)
  začátek aktivity: březen 2009 konec aktivity: prosinec 2010
 3. Ukončení projektu (kolaudace stavby, závěrečné vyúčtování projektu)
  začátek aktivity: prosinec 2010 konec aktivity: leden 2011

Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)

 • Předkladatel projektu: Centrum evropského projektování a.s.
 • Registrační číslo: CZ.1.13/5.2.00/04.00378
 • Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod
 • Prioritní osa : 5.  Technická pomoc
 • Oblast podpory: 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
 • Doba realizace: 15.02.2008 - 28.02.2013
 • WWW projektu: www.cep-rra.cz/paak
 • Žadatel pilotního projektu: Baltaxia a.s.
 • Název pilotního projektu: Areál firmy Baltaxia a.s. - Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Cílem projektu PAAK

Cílem projektu PAAK je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů a regionálních aktérů.

Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci projektů. Pilotní projekty jsou prováděny fází přípravy či realizace a jejich výstupy a postupy zveřejňovány na webové stránce projektu. Slouží tak ostatním žadatelům a příjemcům jako vzory konkrétních postupů a výstupů a jako inspirace na cestě k úspěšné přípravě a realizaci projektů.

Projekt Areál firmy Baltaxia a.s. - Adaptace a rekonstrukce skladového objektu, jehož předkladatelem je Baltaxia a.s. je realizován v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a je projektem pilotním. Prvořadým cílem je, předat potenciálním žadatelům a příjemcům podpory a nejen jim, ale i široké veřejnosti  zkušenosti s asistovaným vedením v rámci projektu. Asistenci pilotnímu projektu při realizaci zajišťuje Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

Podrobné informace o projektu, jeho stručný popis, cíl, pilotnost, předpokládaný termín zahájení a ukončení, způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a mnoho dalšího naleznete na webové stránce

www.cep-rra.cz/paak